tel: (59) 842 36 89, kom: 607 155 002
e-mail: ksiegowa_sc@wp.pl

Usługi

Obsługujemy Klientów w następującym zakresie:

 • Bezpłatne udzielanie pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej, wyborze formy opodatkowania, ewidencji księgowej.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencje:
  • księga handlowa – pełna księgowość
  • księga przychodów i rozchodów
  • ewidencja przychodów – ryczałt
  • ewidencje VAT
  • rozrachunki – należności i
   zobowiązania
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, US, PFRON, GUS.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych – bilans, rachunek wyników.
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych – PIT-y.
 • Przechowywanie dokumentów księgowych.

Na bieżąco informujemy o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz udzielamy objaśnień i wskazówek w zakresie poszczególnych podatków czy obciążeń z tytułu ZUS.

Cena za wykonanie usług zależy od rodzaju ewidencji księgowych, ilości dokumentów księgowych, zakresu obowiązków i odpowiedzialności. Ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem.